fbpx
Skip links

หลักสูตร สาระสำคัญของการเจริญสติ – หลักสูตรเบื้องต้น

ช่วงที่ 5: สติกับสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของเรา

ฝึกต่อไป

การบันทึกเสียงการสอนครั้งที่สี่

หลักสูตร สาระสำคัญของการเจริญสติ – หลักสูตรเบื้องต้น

ช่วงที่ 5: สติกับสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของเรา

บทเรียนโดย: Master Niels – 22 สิงหาคม 2563

หัวข้อที่สอนไปแล้ว

1 เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดต่างๆของสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกและสภาวะจิตใจ

1.1 – สภาวะของความปรารถนา
1.2 – สภาวะของความไม่ชอบ
1.3 – สภาวะของการหลงผิด
1.4 – สภาวะแห่งความสงบ
1.5 – สภาวะของการมีสมาธิ
1.6 – สภาวะของการมีสติ

2 อารมณ์ที่แตกต่างภายในสภาพจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึกบางอย่าง

2.1 – สภาวะของความปรารถนา

 • 2.1.1 – โลภ
 • 2.1.2 – ความกำหนัด
 • 2.1.3 – ความร้อนรน
 • 2.1.4 – ความกระตือรือร้น
 • 2.1.5 – ความรู้สึกปลอดโปร่งใจ

2.2 – สภาวะความไม่ชอบใจ

 • 2.2.1 – ความเกลียดชัง
 • 2.2.2ความโกรธ
 • 2.2.3 – ความขุ่นมัว
 • 2.2.4 – ความขุ่นข้องหมองใจ
 • 2.2.5 – เศร้าซึม
 • 2.2.6 – ความหม่นหมอง เบื่อหน่าย เกียจคร้าน

2.3 – สภาวะความหลงผิด

 • 2.3.1 – ความเคลือบแคลง
 • 2.3.2 – ความหนักใจ/กังวลใจ
 • 2.3.3คิดมาก
 • 2.3.4 – ความไม่มั่นคง
 • 2.3.5 – ความสับสน
 • 2.3.6 – ความผิดหวัง

2.4 – สภาวะของการมีสมาธิ

 • 2.4.1 – ใจลอย (กระเจิดกระเจิง)
 • 2.4.2 – ขาดสมาธิ
 • 2.4.3 – สมาธิต่ำ
 • 2.4.4 – สมาธิเบาบาง
 • 2.4.5 – สมาธิสูง

2.5 – สภาวะจิตใจสงบ

 • 2.5.1 – มีความเที่ยงธรรม
 • 2.5.2 – ความใส่ใจ
 • 2.5.3 – ความรักและความเมตตา
 • 2.5.4 – ความกตัญญู
 • 2.5.5 – การยอมรับสภาพ
 • 2.5.6 – การยอมจำนน

2.6 – สภาวะแห่งสติ

 • 2.6.1 – มีสติ (ระยะเริ่มต้น)
 • 2.6.2 – มีความตระหนักรู้
 • 2.6.3 – มีความเป็นปัจจุบัน
 • 2.6.4 – มีความใส่ใจ
 • 2.6.5 – มีความตื่นตัว

3 ความคิดของฉันคืออะไร

เราทุกคนมีประสบการณ์ความคิดหรือการก่อตัวทางจิตในวิธีเฉพาะของเราเองไม่มากก็น้อย

ด้วยการฝึกเจริญสติ ท่านจะสามารถสังเกตเห็นว่าความคิดของท่านก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาใด อาจเป็นได้ว่าท่านบังเอิญเห็นประโยคและคำที่ผ่านเข้ามา หรือคิดถึงรูปลักษณ์ สี หรืออาจจะเป็นการคิดรวมๆกันก็ได้

4 ความคิดของเรามาจากไหน

ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว เราไม่ทราบว่าความคิดของเรามาจากไหน เราเพียงแต่วัดได้ว่ามีกิจกรรมบางอย่างเกิดขึ้นในสมองของเรา และรู้ว่าพื้นที่บางส่วนในสมองมีความเกี่ยวข้องกับการหน้าที่บางอย่าง เช่น. เยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าของเรามีหน้าที่วางแผนและแสดงกิจกรรมเมื่อเราวางแผน เมื่อเราพูด พื้นที่ที่รับผิดชอบในการพูดของเราจะสว่างขึ้น ฯลฯ

มีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาการทำงานของสมอง เพื่อค้นหาวิธีการทำงานของมันให้มากขึ้น และหาด้วยว่ารูปแบบกิจกรรมสมองใดที่ปรากฏทั้งในคนที่มีสุขภาพดีและในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ

ด้วยการเจริญสติและการทำสมาธิ ท่านจะสามารถสังเกตได้ว่าความคิดมาจากที่ใด แต่ความชัดเจนนั้นจะเห็นได้ในคนที่ฝึกเจริญสติและเจริญสมาธิมามากพอ

บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้สอนจะพยายามพาผู้เรียนไปตามกระบวนการเรียนรู้เพื่อว่าในที่สุดแล้ว พวกเขาจะค้นพบการก่อตัวของรูปแบบจิตใจของตัวเองด้วยตัวเอง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือ การเรียนรู้วิธีจัดการกับความคิดของตัวท่านเอง

5 ฉันจะรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกของฉันได้จากที่ไหน ที่จริงแล้วท่านสามารถสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกของท่านได้จากร่างกายของท่านเอง

ส่วนใหญ่แล้ว อารมณ์จะปรากฏขึ้นรอบ เส้นกึ่งกลางของร่างกาย: ศีรษะ คอ หน้าอก หน้าท้องและกระดูกเชิงกราน ดังนั้นหากท่านสื่อสารกับร่างกายของท่านได้ดี (ดูเทคนิคการเจริญสติในฐานกายจากสรุปการสอนครั้งที่ 3)ท่านก็จะสามารถรู้สึกถึงอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น

วิธีการฝึกที่บ้าน

การสังเกตสภาวะจิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก

ก่อนการฝึก ท่านควรอ่านหมายเหตุต่อไปนี้อย่างละเอียด:

 • ในการฝึกเจริญสติ เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องศึกษาถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกและสภาวะจิตใจที่แตกต่างกัน เพื่อจะสามารถสังเกตเห็นสภาวะที่แตกต่างกันภายในตัวเอง ในขณะที่ทำอย่างนั้นจงตระหนักให้ดีว่าว่าอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่ตัวท่าน มันเป็นเพียงแค่ผู้มาเยือน ปล่อยให้มันมาและไป อย่ายึดติดกับมัน!
 • ทุกสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการรวมกันของความคิดและอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเท่านั้น ดังนั้นมันจะง่ายกว่าขึ้นที่จะสังเกตอารมณ์ของท่านโดยรวมแทนที่จะพยายามสังเกตทุกความคิดและทุกอารมณ์ความรู้สึกโดยละเอียด วิธีนี้ท่านจะเห็นความชัดเจนและลดโอกาสที่จะเจาะจงกับความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกใดเป็นพิเศษ
 • ให้ตระหนักว่า ความคิดของท่านปลี่ยนแปลงได้เสมอและท่านสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้ อย่าปล่อยให้มันเปลี่ยนไปเพราะท่านคิดมาก แต่ให้มันเปลี่ยนไปด้วยการฝึกเจริญสติ! อย่ายึดติดกับความคิดเพราะว่าท่านไม่ใช่มัน!

สังเกตให้เห็นให้ได้ว่า สภาวะทางจิตใจของคุณนั้น:

 • ไม่คงทนถาวร
 • ไม่น่าพอใจ
 • ไม่สามารถบังคับได้

นี่คือแบบฝึกที่คุณสามารถฝึกได้

1 วิธีสังเกตสภาวะจิตและอารมณ์ความรู้สึกอย่างมีสติ

1.1 – ขั้นตอนที่ 1: อยู่กับ B3 และ;
1.2 – ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมโยงกับร่างกายโดยใช้เทคนิคการเจริญสติด้วยฐานกาย (ฐานที่ 1);
1.3 – ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อเข้ากับประสาทสัมผัสโดยใช้เทคนิคการรับรู้ความรู้สึก (ฐานที่ 2);
1.4 – ขั้นตอนที่ 4: สังเกตถึงสภาวะจิตและอารมณ์ความรู้สึกของท่าน (ฐานที่ 3);
1.5 – ขั้นตอนที่ 5: ทำความตระหนักว่า สภาวะจิตและอารมณ์ความรู้สึกนั้นไม่ยั่งยืน ไม่น่าพอใจ และไม่สามารถควบคุมได้

2 ทำต่อด้วยการสังเกตอย่างใกล้ชิดถึง:

2.1 – ขั้นตอนที่ 6: อารมณ์ความรู้สึก (สิ่งที่ท่านรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้น ฯลฯ );
2.2 – ขั้นตอนที่ 7: ความนึกคิด (ท่านกำลังคิดถึงอะไร สภาวะจิตใดที่กำลังก่อตัวขึ้น)
2.3 – ขั้นตอนที่ 8: ทำความตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ยั่งยืน ไม่น่าพอใจ และไม่สามารถควบคุมได้

3 พิจารณาคำถามต่อไปนี้:

3.1 – ท่านเป็นใครหากท่านไม่ใช่ร่างกายนี้
3.2 – ท่านเป็นใครเมื่อท่านไม่ใช่ความรู้สึกสัมผัสนี้
3.3 – ท่านเป็นใครเมื่อท่านไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกนี้
3.4 – ท่านเป็นใครถ้าท่านไม่ใช่ความคิดนี้
3.5 – ท่านจะหาตัวตนของท่านจากภายในได้อย่างไร

หากสับสนกับคำถามเหล่านี้ ขอแนะนำให้ท่าน ฝึกฝนและเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญสติต่อไป ด้วยคำถามเช่นนี้ท่านไม่สามารถคาดหวังคำตอบได้ในทันที จงหมั่นฝึกปฏิบัติแล้วคำตอบจะมาตามกาลเวลา

ตารางฝึกปฏิบัติที่บ้าน สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5

วันจันทร์

นักปฏิบัติขั้นต้น

ตอนเช้า: 20 นาที

เทคนิคการเจริญสติฐานจิต การดูอารมณ์:

ใช้เทคนิคต่างๆที่อธิบายไว้ในบทสรุปและทำตาม 2 ขั้นตอนแรก

 

ตอนเย็น: 10 นาที

เทคนิคการเจริญสติฐานจิต การดูอารมณ์:

พิจารณาทบทวนขั้นตอนที่ 3 (คำถามในบทสรุป)

หากจำเป็น ให้ใช้ B1 และ B2 เพื่อควบคุมและยอมรับอารมณ์ของคุณ

นักปฏิบัติขั้นสูง

ตอนเช้า: 1 ชั่วโมง

เทคนิคการเจริญสติฐานจิต การดูอารมณ์:

ใช้เทคนิคที่อธิบายไว้ในบทสรุป

30 นาที: ขั้นตอนที่ 1

15 นาที: ขั้นตอนที่ 2

15 นาที: ขั้นตอนที่ 3

 

ตอนเย็น: สังเกตอารมณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นขณะนั้นของคุณอีกครั้งและอยู่กับ B3 ขณะหลับ

หากจำเป็น ให้ใช้ B1 และ B2 เพื่อควบคุมและยอมรับอารมณ์ของคุณ

วันอังคาร

ทำซ้ำ

วันพุธ

ทำซ้ำ

วันพฤหัสบดี

ทำซ้ำ

วันศุกร์

ทำซ้ำ

วันเสาร์

หยุดพัก

วันอาทิตย์

หยุดพัก

แล้วพบกันในสัปดาห์หน้าและอย่าลืมศึกษาคู่มือแห่งตัวตนที่แท้จริงของท่าน!

ทีละขั้นทีละตอน ท่านจะเรียนรู้ที่จะจัดการกับตัวเองได้ดีขึ้นและดีขึ้น ตอนนี้ถึงเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามคู่มือแห่งตัวตนที่แท้จริง เพื่อให้ท่านเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ซับซ้อน

ตั้งตารอคอยการสอนในครั้งถัดไป!

Master Niels และทีม IMI