fbpx
Skip links

หลักสูตร สาระสำคัญของการเจริญสติ – หลักสูตรเบื้องต้น

ครั้งที่ 2: เทคนิคการฝึกเจริญสติพื้นฐานสามประการแรก

ฝึกต่อไป

หลักสูตร สาระสำคัญของการเจริญสติ – หลักสูตรเบื้องต้น

ครั้งที่ 2: เทคนิคการฝึกเจริญสติพื้นฐานสามประการแรก

บทเรียนโดย: Master Niels – 25 กรกฎาคม 2563

เทคนิคพิเศษสำหรับการเจริญสติเพื่อทำให้จิตใจสงบ

หมายเหตุ: ในระหว่างเทคนิคเหล่านี้ท่านจะเน้นความรู้สึกไปที่บริเวณด้านในของรูจมูกของท่าน

1 B1: หายใจตื้น เร็วและแรง จำนวน สิบครั้งแล้วตามด้วย B2

2 B2: หายใจเข้า ออก ลึกและยาว สามครั้ง แล้วตามด้วย B3

3 B3: หายใจตามปกติ อย่าบังคับ ปล่อยลมหายใจตามปกติ

หากยังไม่สามารถหายใจตามปกติได้ จิตใจยังไม่สงบก็ทำซ้ำได้อีกจนกว่าจะรู้สึกว่าสบายขึ้น

เทคนิคการเจริญสติพิเศษเพื่อปรับการหายใจของท่าน

1 B2: หายใจเข้า ออก ลึกและยาว ช่วงท้ายของการหายใจออกให้กลั้นลมหายใจ แต่อย่าให้เกิดแรงดันในช่องท้องหรืออวัยวะภายในใดๆทั้งสิ้น ผ่อนคลาย แล้วจึงค่อยหายใจเข้าตามจังหวะการหายใจที่ร่างกายต้องการ

2 หายใจด้วยเทคนิคนี้อีกสามครั้งแล้วจึงปล่อยให้ร่างกายหายใจตามปกติ ในช่วงนี้อย่าบังคับการหายใจ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ

การบันทึกเสียงการสอนครั้งแรก

เลื่อนขึ้นไปจนสุดและที่ด้านบนของบทสรุปนี้ท่านจะพบเสียงบันทึกของการสอนครั้งแรก

การฝึกปฏิบัติที่บ้าน: ท่านควรฝึกมากน้อยเพียงใด?

ผู้ฝึกใหม่: พยายามฝึกให้ได้วันละ 20นาที หากเริ่มมั่นใจแล้วก็สามารถเพิ่มเวลาเป็น30 นาทีหรือมากกว่าได้
พยายามทำให้เป็นกิจวัตร อย่าท้อถอย หากทำไม่ได้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะแก้ปัญหาให้ท่านได้!

 

ผู้ฝึกระดับกลาง: ควรฝึกนาน 45 นาทีต่อวัน

 

ผู้ฝึกระดับสูง: ควรฝึกนานวันละ 1 ชั่วโมง โดยฝึกทั้งสี่อิริยาบถ อิริยาบถละ 15 นาที
หากท่านพลาดการฝึกในวันใดวันหนึ่ง อย่ากังวล จงเริ่มทำต่อไปในวันถัดมา

 

การจบการฝึก : เมื่อเสร็จการฝึกเจริญสติในแต่ละครั้งแล้ว ท่านควรอยู่กับลมหายใจต่ออีกให้นานเท่าที่จะทำได้

เราฝึกเจริญสติในอิริยาบทใดบ้าง

1 15 นาที ในอิริยาบถยืน

2 15 นาที ในอิริยาบถเดิน

3 15 นาที ในอิริยาบถนั่ง

4 15 นาที ในอิริยาบถนอน

อยู่กับสติแม้ในขณะที่ทำสิ่งอื่นอยู่

แม้จะเสร็จจากการเรียนในแต่ละครั้ง เราก็สามารถอยู่ต่อกับสติได้เช่นในตอนที่เราดื่มชา หรือเหยียดยืดร่างกาย

ท่านสามารถใช้กำหนดการต่อไปนี้สำหรับการฝึกคอร์สแนะนำ

สัปดาห์ที่ 2

วันจันทร์

ผู้เริ่มต้น

ช่วงเช้า: 30 นาที (3 อิริยาบท)

เดินสมาธิ 10 นาทียืนสมาธิ 10 นาทีและนั่งสมาธิ 10 นาที

ช่วงเย็น: นอนสมาธิ 10 นาที อยู่กับ B3 และหลับไปพร้อมกับลมหายใจ

ใช้ B3 เป็นฐานเริ่มต้นและใช้ B2 และ B1 เพื่อเอาชนะความยากลำบากที่ต้องเผชิญระหว่างการฝึกซ้อม

หากเวลา 40 นาทีนานเกินไปสำหรับท่านให้ฝึกแต่ละท่านานท่าละ 5 นาทีรวมเวลาฝึก 20 นาที

นักปฏิบัติขั้นสูง

ช่วงเช้า: 1 ชั่วโมง (4 อิริยาบท)

เดิน 15 นาทียืน 15 นาทีนั่ง 15 นาทีและนอนสมาธิ 15 นาที

ช่วงเย็น: อยู่กับ B3 และหลับไปพร้อมกับลมหายใจของท่าน

ใช้ B3 เป็นฐานเริ่มต้น ใช้ B2 และ B1 เพื่อเอาชนะความยากลำบากที่ต้องเผชิญระหว่างการฝึกซ้อม

วันอังคาร

ทำเหมือนเดิม

วันพุธ

ทำเหมือนเดิม

วันพฤหัสบดี

ทำเหมือนเดิม

วันศุกร์

ทำเหมือนเดิม

วันเสาร์

หยุดพัก

วันอาทิตย์

หยุดพัก

พบกันอาทิตย์หน้า และขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการปฏิบัติ

Master Niels and team IMI