fbpx
Skip links

ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณและรับข่าวล่าสุดและข้อมูลที่มีค่าในระหว่างหลักสูตรใน LINE!

ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

เพื่อให้เราสามารถส่งข่าวที่สำคัญของหลักสูตรนี้แก่ท่านได้รวดเร็วมากขึ้น

หากท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรนั้นท่านสามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มในหน้าต่อไปนี้:

https://innermindinstitute.org/students/courses/essence-of-mindfulness-introduction-course-thai/